Mesures Covid

Assignació d’aula de cada alumne/a (i plànol corresponent) per facilitar l’accés al centre.

Recordeu que és obligatori l’ús de mascareta per accedir al centre i que l’entrada ha de ser ordenada ( respectant la distància de seguretat ) per l’accés corresponent a cada nivell.

1ESO          2ESO        3ESO        4ESO        BAT

 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes
Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
Mesures generals de prevenció del coronavirus SARS-CoV-2
Share