Segon edifici

Un segon edifici correspon al gimnàs. Aquest espai té dos nivells: el nivell inferior és un espai ampli on es poden practicar diferents tipus d’activitats esportives i el nivell superior és un espai més petit on els alumnes practiquen el tennis taula.

El gimnàs també es fa servir en algunes ocasions com a sala polivalent per a celebració de diferents actes: concerts, reunions, festes…

 

 Edifici principal