Instal·lacions

El centre consta de tres edificis clarament diferenciats. Un primer edifici és l’edifici principal, on s’imparteixen els estudis, i gaudeix d’aules especials de tecnologia, informàtica, laboratori de física, química i naturals, dibuix i biblioteca. Un segon edifici està destinat a educació física, però també s’utilitza com a sala d’actes. La cafeteria del centre es troba en un tercer edifici. El pati està format per una gran pista poliesportiva on es pot practicar el bàsquet i el futbol sala.

L’IES Castellbisbal, a part de les aules tutoria, disposa de les aules específiques següents:

  • 3 aules d’informàtica
  • 1 aula de dibuix
  • 2 tallers de tecnologia
  • 1 aula de música
  • 1 gimnàs
  • 1 aula d’idiomes
  • 3 laboratoris de ciències
  • 2 aules de cicles d’informàtica
  • 1 biblioteca
  • 1 aula per a l’atenció a la diversitat