El món clàssic a l’Institut Ferran Casablancas

  • Aula del professor en plataforma moodle (moodlecloud) per a tots els alumnes grec i/o llatí de l’Institut. Referència bàsica: consulteu les programacions, temaris i altres documents de treball pautat. [>>]
  • Projecte culturaclassica.com. Pàgina de referència per a totes les disciplines de llengua i cultura. Úitl per a recursos d’estudi, treballs de recerca i les proves de Selectivitat. [>>]
  • Projecte CLASSICAT. Pàgina sobre el món clàssic en la cultura catalana. Útil per a treballs de recerca i preparar proves de Selectivitat. [>>]
  • Twitter en llatí per als alumnes: @grexfc. “Grex Latinus Ferran Casablancas”: apunteu-vos com a seguidors! [>>]
  • Projecte Εἰκών-Imago d’imatges i món clàssic actual.  [>>]
  • Blog personal: daidalea : : δαιδαλέα. [>>]

achilles-wall-plaque-the-greek-hero-goran