Per preparar el control de divendres:Classe de dimarts i dimedres ( 15 i 16 ocubre)Deures pendentsi 
1. Repassar les categories gramaticals: nom, verb, pronom ( fort i feble), adjectiu, determinant, preposició, adverbi, conjunció, interjecció
2. Repassar els tipus de Sintagmes: SN, SV, Sprep, SAdj, SAdv…
3. Repassar les… Llegeix més»