Instal·lacions

Infraestructura informàtica per a l’ensenyament:

El centre disposa de dues aules específiques d’informàtica:

  • Una aula amb 20 ordinadors (aula informàtica)
  • Una aula amb 20 ordinadors (aula idiomes)

D’altra banda totes les aules classe estan dotades amb un videoprojector, pantalla plegable i ordinador amb connexió a internet.

Aula visual i plàstica:

L’aula d’Educació Visual i Plàstica i Dibuix Tècnic disposa de les instal·lacions, de l’adequació (instal·lació d’aigua i de pica…) i del material necessari per fer les classes d’Educació Visual i Plàstica a l’ESO i Dibuix Tècnic al Batxillerat.

Laboratoris:

Hi ha dos laboratoris dotats d’elements generals: taules de treballs, instal·lació elèctrica i aigua…

  • Química i Biologia
  • Física i Geologia

Laboratori de Química i Biologia
Descripció: TV amb DVD, campana extractora, armaris d’estris de laboratoris i reactius tancats, microscopis i lupes, models moleculars i anatòmics, equips de protecció i seguretat (bates, ulleres, guants…), llibres de consulta, contenidors de residus selectius…

Laboratori de Física i Geologia
Descripció: Laboratori de fotografia, armaris d’estris de laboratori i materials diversos de física, col·leccions de minerals, connexió a Internet amb ordinadors i equips de captació de dades experimentals mitjançant sensors (multilab), llibres de consulta…

Taller de tecnologia:

L’institut disposa d’una aula-taller de Tecnologia.

L’aula-taller té dos espais: un de treball d’estudi i de projectes i un altre de realització i construcció, amb les eines, les màquines-eines i la resta de material necessari per a la realització de les tasques esmentades.

Al taller es duen a terme projectes i pràctiques propis de l’àrea i dels crèdits variables que s’imparteixen. S’hi disposa del material necessari per fer pràctiques d’electricitat, electrònica, mecànica, pneumàtica, treballs amb fusta i plàstic, etc.

FOTOS

Les classes i les pràctiques que es fan al taller són desdoblades amb un màxim de 15/16 alumnes per classe.

El taller i les eines utilitzades presenten tots els dispositius de seguretat reglamentaris.

Aula de música:

L’Institut  disposa d’una aula de música.

S’utilitza per fer classe amb el grup sencer (30) i per tocar instruments amb el grup partit (15).

Disposem de:

  • 17 instruments de placa (xilòfons, metal·lòfons, carrillons)
  • instruments de percussió indefinida ( panderetes, maraques, cròtals…)
  • piano i dos teclats (sintetitzadors)
  • un ordinador amb canó de projeccions , pantalla i 6 altaveus.