Problemes del 2n cicle Eso

PROBLEMES D’OCTUBRE  DE 2018

PROBLEMA Nº 1:

El Marc té una fruiteria. Ha comprat 192 kg de pomes de 4 classes diferents: A, B, C i D.

– De la classe B n’ha comprat la meitat que de la classe A.

– De la classe C n’ha comprat la quarta part que de la classe B.

– De la classe D n’ha comprat els tres vuitens que de la classe A.

Quants kg de pomes ha comprat de la classe A?

 

 

PROBLEMA Nº 2:

La Joana dibuixa un quadrat negre d’àrea unitat. (Figura 1 ).

Després l’envolta amb una banda blanca de la mateixa amplada que el primer quadrat (quedant un quadrat negre en el centre d’un quadrat blanc) i amb una banda negra de la mateixa amplada (Figura 2).

I això ho va fent successivament: envolta la figura que té d’una banda blanca i d’una banda negra de la mateixa amplada (figura 3 i següents…)

Podeu veure com en cada figura el percentatge de l’àrea de la zona blanca respecte a l’àrea total va augmentant.

Quina serà l’àrea total de la figura quan per primera vegada l’àrea de la zona blanca superi el 45% respecte de l’àrea total?

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

PROBLEMES DE SETEMBRE DE 2018

PROBLEMA 1:

Hi ha tres candidats per a una plaça de delegat de curs i 130 estudiants que voten. En un moment de l’escrutini, l’Anna porta 24 vots; en Biel, 29, i la Carla, 37. Aleshores la Carla diu: si a partir d’ara trec “n” vots més, segur que guanyo. Quin és el mínim valor de “n” perquè la frase de la Carla sigui correcta?

 

PROBLEMA 2:

La Núria dibuixa una línia trencada dins d’un rectangle, que determina angles de 10◦, 14◦, 33◦ i 26◦, tal com indica l’esquema de la figura. Quant mesura l’angle α?