Problemes del 1r cicle Eso

PROBLEMES DEL MES D’OCTUBRE 2018

PROBLEMA Nº 1:

Amb 12 llumins podem dibuixar diferents polígons que tindran el mateix perímetre però no, forçosament, la mateixa àrea.

Així per exemple el quadrat de sota té una àrea de 9 quadrets

  1. Construeix un poligon de 5 quadrats d’àrea amb els 12 llumins
  2. Pots tancar un polígon de 4 quadrets d’àrea amb els 12 llumins?(PISTA: Pensa en una polígon molt familiar i altera la seva forma.)

 

Problema nº 2:

En Roc Terrós és un pagès una mica maniàtic. Té un petit camp amb 36 cols que ha plantat formant un quadrat de 6×6. Quan la seva dona li envia a collir mitja dotzena de cols, les vol agafar de manera que cada filera, vertical o horitzontal, i cada diagonal continuï tenint un nombre parell de cols.

Li pots ajudar a triar les 6 cols que ha de retirar ?

———————————————————————————————————————————————————————————

PROBLEMES DEL MES DE SETEMBRE  2018

PROBLEMA 1:

 

Si una persona pot menjar-se una poma en mig minut, quantes persones calen per menjar-se 30 pomes en 15 minuts?

 

PROBLEMA 2:

 

Un turista lloga un cotxe per visitar una ciutat que es troba a 100 km de distància.  A meitat de camí es troba un amic que puja i fa amb ell els 50 km restants. Quan arriba la nit el conductor recull al seu amic i el deixa al mateix lloc on havia pujat.  Aleshores torna al punt de partida i paga  60€ de lloguer. El turista i el seu amic han contribuït equitativament a les despeses. Quant ha pagat cadascú?