UNA TRENTENA D’ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT DEL NOSTRE INSTITUT OBTENEN CERTIFICATS OFICIALS DE LLENGÜES ESTRANGERES

El departament de llengües estrangeres de l’institut Lluís Domènech i Montaner fa una aposta important per l’aprenentatge i certificació oficial de les llengües estrangeres que oferim.

Des de fa quatre cursos l’institut participa en un programa experimental liderat pel Departament d’Educació i en col·laboració amb l’EOI, el DELF Scolaire i la Goethe Institut, per a l’obtenció de certificats oficials en anglès, francès i alemany, dins el marc de l’ensenyament reglat de primeres i segones llengües estrangeres en instituts públics.

Aquest curs 2020-21 hem presentat una trentena d’alumnes d’ESO i Batxillerat a les proves de certificació oficial en les llengües estrangeres que oferim: 18 alumnes al B2 de llengua anglesa, 3 alumnes a l’A2 de llengua alemanya i 7 alumnes al B1 de llengua francesa. La preparació d’aquestes proves ha estat a càrrec del professorat del Departament d’Idiomes i els resultats han estat molt satisfactoris!

Animem a tot l’alumnat a continuar amb l’aprenentatge de llengües estrangeres durant tota l’etapa de l’ESO i BAT i poder així, certificar de forma oficial els coneixements adquirits.

Notícia web certificats oficials