Convalidacions

Convalidacions FOL

  • Si s’ha superat en un cicle de grau mitjà LOGSE, es pot convalidar per FOL de qualsevol cicle de grau mitjà LOGSE o per la UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.
  • Si s’ha superat en un cicle de grau superior LOGSE es pot convalidar perla FOLde qualsevol cicle LOGSE ola UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.
  • Si s’ha superat en un cicle LOE es pot convalidar perla FOLde qualsevol cicle LOGSE o LOE.

Convalidacions EIE

  • Si s’ha superat AGCPE (administració, gestió i comercialització de la petita empresa) en un cicle LOGSE es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.
  • Si s’ha superat EIE en un cicle LOE es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.
  • Si es té el títol de tècnic/a en gestió administrativa o de tècnic/a superior en administració i finances es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.

Per a més informació sobre convalidacions, cliqueu aquí.