PROJECTE GEP. Grup Experimental pel Plurilingüisme.

PROJECTE GEP. Grup Experimental pel Plurilingüisme. Aprendre llengües estrangeres a traves de les matèries.

Durant el curs 2018-2019, l’Institut s’incorpora al Grup Experimental pel Plurilingüisme (GEP) en el que participen centres escolars de tot Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat tot augmentant la presència de la llengua anglesa al centre a través de l’aprenentatge de certs continguts de matèries no lingüístiques en anglès.

La pertinença al GEP suposa:

  • La formació de tres membres del claustre en l’enfocament AICLE.
  • L’existència d’un grup impulsor format per professorat de diferents àrees on es coordina les actuacions del pla d’impuls a les llengües estrangeres.
  • Dóna al nostre centre una certa prioritat a l’hora de gaudir d’una persona auxiliar de conversa.

Aquest programa d’innovació educativa té una durada de tres cursos escolars (2018-2021).

Si desitgeu més informació feu clic açí.

Espai Web GEP