Perfil Contractant

Institut Mare de Déu de la Candelera

Avinguda de l’ensenyament, 2

Telèfon: 977 456 442

Fax: 977 493 480

Correu electrònic: e3006976@xtec.cat

Adreça web: inscandelera.cat

Horari d’atenció al públic i registre: de dilluns a divendres de 9:30h a 15h

Persona de contacte: Maria Marsal

Adreçes de presentació d’ofertes I persones de contacte: Les ofertes es presentaran a les oficines de l’institut.

El proper dimecres 14 de desembre a les 12:00 hores s’obriran els sobres C de la licitació del servei de neteja d’aquest institut.