La nova versió del Moodle està disponible en el següent enllaç:


http://www.inscampclar.cat/moodle