WELCOME TO THE JOIN THE EUROPEAN TABLE ERASMUS+ TEAM !

ALUMNES ERASMUS+ DE 2n DE BAT EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA ALS NOUVINGUTS DE 1R DE BAT
Els alumnes de 2n de BAT participants al projecte Erasmus+ “JOIN THE EUROPEAN TABLE” expliquen la seva experiència Erasmus als alumnes “nouvinguts” al projecte de 1r de BAT.

Els van parlar sobre les diferents mobilitats que van dur a terme el curs passat a Siedlce (Polònia) i a Lahr (Alemanya), on van assistir a diversos tallers d’integració de refugiats i de cooperació i on van desenvolupar diferents activitats col·laboratives. Els van explicar també que la memòria final que han d’escriure els convalida el treball de recerca que haurien de fer al segon curs de BAT, i finalment els van animar a acollir els alumnes dels
altres instituts europeus que ens visitaran al mes de novembre.
L’equip impulsor Erasmus+ “JOIN THE EUROPEAN TABLE” els dona també la benvinguda : WELCOME TO THE JOIN THE EUROPEAN TABLE ERASMUS+ TEAM !