Tecnologia a l’Aula Oberta Júnior

Els alumnes de l’aula oberta júnior han estat treballant durant part del curs en l’elaboració d’uns hotels d’insectes que esperem poder ubicar aviat a l’hort.

Per realitzar el projecte s’han treballat aspectes com el disseny, la recerca i elecció de materials, la manipulació de diferents eines al taller i l’elaboració de la memòria del projecte.

Entre altres coses, també vam preparar unes marquee letters, fetes amb cartró ploma, una tira de leds i piles, treballant així els circuits elèctrics.