Segona sessió Erasmus+ “Join The European Table”

Els nostres alumnes Erasmus+ de 1r de BAT han començat a treballar en el disseny del logo per al projecte “Join The European Table”. El logo es presentarà a Polònia al mes de novembre, on formarà part d’un concurs entre tots els països participants. El logo guanyador serà el que representi el projecte. A més a més els nostres alumnes també hauran de preparar dues presentacions, una del nostre país, la nostra ciutat i el nostre institut i un altra amb les dades dels refugiats e immigrants que han arribat a Europa des del 2015, tenint en compte el seu origen, sexe, edat i raons per les quals han vingut.