Formació a Barcelona per implementar el projecte

El dia 9 d’octubre vam participar en la formació per la coordinació de projectes internacionals Erasmus+ KA1 2018 . Aquesta formació està organitzada pel Servei de Llengües Estrangeres de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La formació té com a objectiu desenvolupar aspectes relacionats amb els projectes Erasmus+ KA1 per al bon funcionament dels mateixos. Els continguts que es van desenvolupar en la formació són:

  • Gestió inicial del projecte: el conveni i les esmenes
  • Posem en marxa el nostre projecte
  • ESC Dolors Monserdà–Santapau. Un cas d’èxit
  • Gestió inicial del projecte II: les partides pressupostàries
  • El portal e-sepie i els entorns virtuals Erasmus+
  • El Mobility tool