Exàmens del DELF Scolaire

Durant les dues últimes setmanes d’abril, alguns alumnes de 3r ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat han realitzat els exàmens del DELF Scolaire, en els nivells A2 i B1. Aquet exàmens serveixen per obtenir un títol oficial que certifica el nivell de llengua francesa. El DELF Scolaire es gestiona a través dels instituts des de fa quatre anys, gràcies a un acord entre el Ministeri d’afers estrangers francès i el Departament d’Ensenyament. Les avantatges d’aquest acord són la reducció de les taxes d’examen i la descentralització dels centres d’examen. Aquest curs els exàmens s’han realitzat a Reus, a l’Institut Gabriel Ferrater i Soler, per la part escrita i en altres instituts de la província per la part oral, entre els quals hi ha també l’Institut Campclar. Encara que no sabem els resultats dels exàmens, felicitem als alumnes del nostre institut que hi han participat per tota la feina que ja han fet.