Activitats Comercials amb els refugiats

El grup de 1r d’Activitats Comercials ha preparat l’aparador que ha estat acompanyant als participants del projecte del Join the European Table d’Alemanya, Polònia, Hongria, Grècia i França i l’alumnat del centre.

Aquest aparador ha volgut representar la identitat dels països participants, les organitzacions no governamentals: Open ArmsComissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Cruz Roja, Stop Mare Mortum, Medicos Sin Fronteras i la URV.

Esperem que tothom hagi pres més consciència encara de la situació real.