Departament d’Orientació Educativa

Professorat del DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ (curs 2018-2019)

  • Professorat del Departament: Pilar Castells, Isabel Charles, Juanma Fernàndez, Gemma Fortuny, Cèlia Maya i Inma Baila (Cap Departament).
  • Educadora Educació Especial: Ana Martí.
Nivell  Grups Professorat
1r ESO

 

Aula Júnior Juanma Fernàndez, Gemma Fortuny, Cèlia Maya i Inma Baila.

 

2n ESO
3r ESO

 

Aula Sènior
4t ESO
4t ESO 4t ESO A – B – C Cèlia Maya i Gemma Fortuny.
Tots els nivells SIEI Pilar Castells, Isabel Charles i Ana Martí.

Enllaços d’interès:

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20 I. Baila
Esbarjo
10.35 – 11.30 P. Castells

I. Charles

11.30 – 12.25  

G. Fortuny

Esbarjo
13.10 – 14.05 C. Maya
14.05 – 15.00 J.  Fernández

Criteris d’avaluació:

Aules Júnior i Sènior: Avaluació contínua, del procés i l’esforç, sumativa, tenint en compte l’evolució i maduració de l’alumne i el seu comportament i també els resultats d’aprenentatge (activitats didàctiques, treball a l’aula, exàmens…).

Avaluarem la dedicació a la tasca (dossier, treballs de classe, deures…), la bona presentació dels dossiers i activitats de classe, la participació, l’actitud, el nivell de responsabilitat i d’iniciativa.

Cada trimestre farem una mitja dels següents criteris:

  • L’aprenentatge dels continguts en base a les competències bàsiques.
  • L’actitud a classe.
  • Els objectius didàctics tenint en compte les característiques de l’alumnat.