Departament de Català

El departament de llengua catalana i literatura de l’Institut Campclar el formen les professores: Núria Comas Lou, Georgina Lleixà Audí, Ester Maijó Mesegué, Cinta Panisello Colomé, Sílvia Sànchez Aldabó, Berta Sans Monroig i Tesa Sardà Basora.  

Les professores del departament es distribueixen la docència de la matèria de la següent manera:

Nivell Professorat
1r ESO Georgina Lleixà Audí

Tesa Sardà Basora

Sílvia Sànchez Aldabó

2n ESO Georgina Lleixà Audí

Núria Comas Lou

3r ESO Georgina Lleixà Audí

Núria Comas Lou

4t ESO Cinta Panisello Colomé

Ester Maijó Mesegué

Sílvia Sànchez Aldabó

1r BAT (Tecnològic i Humanístic) Cinta Panissello Colomé
2n BAT (Tecnològic i Humanístic) Sílvia Sànchez Aldabó

Tesa Sardà Basora

Aula d’acollida Tesa Sardà Basora

Cinta Panisello Colomé

Així mateix, la tasca de Cap de Departament la du a terme la professora Sílvia Sànchez Aldabó.

Visita pares

Les hores de dedicació a rebre les famílies són les següents:

Dilluns Dimarts Divendres
8.30 –9.25 Tesa Sardà
9.25 –10.20 Sílvia Sànchez
Esbarjo
10.35 –11.30 Núria Comas

Cinta Panisello

11.30 –12.25
Esbarjo
13.10 –14.05 Ester Maijó
14.05 –15.00 Georgina Lleixà

Llibres de text

Els llibres de text que utilitzem al departament per a cada curs són:

Curs Editorial Nom ISBN
1r ESO La Galera Llengua catalana i literatura. Atòmium. 978-84-412-2389-9
2n ESO La Galera Llengua catalana i literatura. Atòmium. 978-84-412-2299-1
3r ESO La Galera Llengua catalana i literatura. Atòmium. 978-84-412-2390-5
4t ESO La Galera Llengua catalana i literatura. Atòmium. 978-84-412-2300-4
1r BAT  Edebé Llengua i Literatura 1 978-84-683-2093-9
2n BAT  Edebé Llengua i literatura 2 978-84-683-1726-7

PLA LECTOR (2019-20)

Pel que fa a les lectures que durem a terme, els títols corresponents a aquest curs són:

 

  1r trimestre 2n  trimestre 3r trimestre
 

1r ESO

BURGAS, Àngel. 

Anticlub

Ed. La Galera

ISBN 84-246-9535-6

PRADAS, Núria. 

El carrer de les Glicines

Ed Bambú. Any 2006

ISBN 978 84 8343 002 6

BENET i JORNET, Josep M.

Taller de fantasia. Supertot

Ed. Educació 62

978-84-92672-52-3

 

2n ESO

PALACIOS, J.R.

Wonder

Ed. La Campana

ISBN 978-84-96735-71-2

BURGAS, Àngel

Petites històries del globus

Ed. Bambú

ISBN 

978-84-8343-237-2

GUIMERÀ, Àngel.

Mar i cel 

Ed. Barcanova, col. Clàssics a mida.

ISBN 978-84-4893144 5

 

3r ESO

SANTOS, Care.

Mentida

Ed. Edebé

ISBN: 978-84-683-1578-2

MARTORELL, Joanot. 

Tirant lo Blanc per a joves. Edició bilingüe

Onada Edicions

ISBN 978-84-17050-39-9

GUIMERÀ, Àngel

La filla del mar.

Ed. Bromera, número 078

ISBN 9788490263983

 

4t ESO

CARRANZA, Maite

Paraules emmetzinades

Ed. Edebé

ISBN: 978-84-8348-229-2

CABEZA, Anna

Un dia sencer de blat.

Ed Bambú, 2010

ISBN: 9788483431177

GALCERAN, Jordi

El mètode Grönholm

Ed. Educaula62

Col. la Butxaca

ISBN: 8496863735

1r BAT MARTORELL, Joanot

Tirant lo Blanc.

ORIOL, Joan

Antologia de poesia catalana. Nova tria

Ed. La Galera  ISBN:9788424663186

BUENO, MACIP, MARTORELL,

Els límits de la vida.

Ed. La Galera 

ISBN 978 84 246 4961 6

2n BAT GUIMERÀ, Àngel

Terra baixa

RODOREDA, Mercè

Mirall trencat

 

Criteris d’avaluació ESO/BAT

 1. L’avaluació de la matèria de llengua catalana es durà a terme segons els indicadors següents:

NA – No Assoleix 

AS – Assoliment Satisfactori 

AN – Assoliment Notable  

AE – Assoliment Excel·lent  

 1. L’avaluació és continuada.
 2. Les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic s’estructuren en les dimensions competencials i la nota obtinguda prové de:
 •     40% Dimensió expressió escrita.
 •     20% Dimensió expressió oral.
 •     20% Dimensió comprensió lectora.
 •     10% Dimensió estètica i literària (obligatòria per a aprovar).
 •     10% Dimensió actitudinal i plurilingüe.
 1. L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge. Per això l’avaluació té en consideració diverses perspectives a fi de comprovar el que l’alumnat ha après:
 • Controls del llibre de text.
 • Controls de les lectures de curs (preguntes, activitats diverses, treball…)
 • Portfolis/dossier d’aprenentatge (activitats d’expressió escrita, deures, treball d’aula, altres treballs) 
 •   Expressió oral.
 •   Actitud i comportament.
 1. L’alumnat amb la matèria no assolida del curs anterior la recuperarà amb l’assoliment satisfactori del primer trimestre. Si no assoleix el primer trimestre, recuperarà el curs anterior si assoleix dos trimestres del curs o, evidentment, si assoleix el curs vigent. 
 2. En les proves escrites, a fi de millorar l’ortografia, a 1r i 2n d’ESO es descomptarà 0,05 punts per falta i a 3r, 4t  d’ESO, 1r i 2n de batxillerat 0,1 punts per falta sense límit. 
 3. Aquelles activitats puntuables i entregades fora de termini, sense un comprovant oficial (metge…), disminueixen la seva puntuació d’acord amb el criteri que s’hagi adoptat.
 4. Només es repetiran els exàmens si l’alumne/a justifica la falta d’assistència mitjançant un comprovant oficial.
 5. A batxillerat, si l’alumne/a acumula, per trimestre, més d’un 20% de faltes d’assistència no justificades, no podrà participar en els exàmens. Les absències només es poden justificar amb el corresponent comprovant oficial.
 6. A 4t d’ESO es portaran a terme diversos simulacres de proves similars a les oficials de competències bàsiques i tindran un valor en la nota trimestral.
 •   20%  1r trimestre (simulacre)
 •   30%  2n trimestre (simulacre)
 •   40%  3r trimestre (proves oficials)
 1. Els percentatges d’avaluació són orientatius i no taxatius i convé remarcar que en cada alumne/a es té en compte la seva trajectòria individual d’esforç i millora.