Instal·lacions

 EQUIPAMENTS:

 • Sala d’actes
 • Biblioteca hemeroteca
 • Laboratori de física
 • Laboratori de química
 • Laboratori de ciències naturals
 • Taller de serigrafia
 • Aules d’informàtica
 • Aula d’idiomes
 • Aules de tecnologia
 • Aula de dibuix
 • Aula de música
 • Aula d’atenció individualitzada
 • Gimnàs
 • Pistes d’esport
 • Jardins
 • Cafeteria
 • Ascensor