Presentació 2n de BAT

El dia 12 de setembre a les 12.30 h es farà la presentació als grups de 2n de BAT. El programa serà el següent:

  • Rebuda i distribució per grups a la Sala d’Actes del Centre.
  • Informació general a càrrec dels tutors/es a l’Aula corresponent de cada grup: horaris, calendari acadèmic, distribució del centre, normes comportament  i assistència (NOFC)….