Presentació 1r d’ESO

El dia 12 de setembre a les 11.30 h es farà la presentació als grup de 1r d’ESO. El programa serà el següent:

  • Rebuda i distribució per grups a la Sala d’Actes del Centre.
  • Informació general a càrrec dels tutors/es a l’Aula corresponent de cada grup: horaris, calendari acadèmic, distribució del centre, normes comportament  i assistència (NOFC)….
  • Així com, entrega i explicació de l’oferta de matèries optatives del curs als alumnes.