Prades

El passat dimarts 05 de novembre, 48 alumnes de 2n d’ESO del nostre Institut van fer una sortida a Prades per realitzar una activitat esportiva amb d’altres centres de secundària.

A més de l’Institut Cambrils hi van participar l’Institut Baix Camp i l’Institut Salvador Vilaseca, els dos de Reus. L’activitat esportiva consistia en 3 activitats: 1)cursa d’orientació (mitjançant un mapa amb fitxes, els alumnes les havien de trobar sobre un circuit), 2) roadbook (és un mitjà d’orientació a través de croquis del terreny i s’ha d’arribar a un punt determinat) i 3) flag (és una modalitat de futbol americà, però sense contacte). Els alumnes es repartien en diferents grups i cada grup anava realitzant les activitats on es realitzava una rotació i tots els grups acabaven realitzant les 3 activitats.