Reunió inicial amb pares d’alumnes curs 2017-2018

  Dia: 4 d’ octubre                            Lloc: Sala d’Actes

Horari de presentació amb els pares de cada grup

   17.00 h    Reunió amb els pares de 1r d’ESO

   17.30 h    Reunió amb els pares de 2n d’ESO

   18.00 h    Reunió amb els pares de 3r d’ESO

   18.30 h    Reunió amb els pares de 4t d’ESO

   19.00 h    Reunió amb els pares de Batxillerat

Presentació 1r d’ESO

El dia 12 de setembre a les 11.30 h es farà la presentació als grup de 1r d’ESO. El programa serà el següent:

 • Rebuda i distribució per grups a la Sala d’Actes del Centre.
 • Informació general a càrrec dels tutors/es a l’Aula corresponent de cada grup: horaris, calendari acadèmic, distribució del centre, normes comportament  i assistència (NOFC)….
 • Així com, entrega i explicació de l’oferta de matèries optatives del curs als alumnes.

Presentació 2n d’ESO

El dia 12 de setembre a les 9.00 h es farà la presentació als grups de 2n d’ESO. El programa serà el següent:

 • Rebuda i distribució per grups a la Sala d’Actes del Centre.
 • Informació general a càrrec dels tutors/es a l’Aula corresponent de cada grup: horaris, calendari acadèmic, distribució del centre, normes comportament  i assistència (NOFC)….
 • Així com, entrega i explicació de l’oferta de matèries optatives del curs als alumnes.

Presentació 3r d’ESO

El dia 12 de setembre a les 9.30 h es farà la presentació als grups de 3r d’ESO. El programa serà el següent:

 • Rebuda i distribució per grups a la Sala d’Actes del Centre.
 • Informació general a càrrec dels tutors/es a l’Aula corresponent de cada grup: horaris, calendari acadèmic, distribució del centre, normes comportament  i assistència (NOFC)….

Presentació 4t d’ESO

El dia 12 de setembre a les 10.00 h es farà la presentació als grup de 4t d’ESO. El programa serà el següent:

 • Rebuda i distribució per grups a la Sala d’Actes del Centre.
 • Informació general a càrrec dels tutors/es a l’Aula corresponent de cada grup: horaris, calendari acadèmic, distribució del centre, normes comportament  i assistència (NOFC)….

Presentació 1r de BAT

El dia 12 de setembre a les 13.00 h es farà la presentació als grup de 1r de BAT. El programa serà el següent:

 • Rebuda i distribució per grups a la Sala d’Actes del Centre.
 • Informació general a càrrec dels tutors/es a l’Aula corresponent de cada grup: horaris, calendari acadèmic, distribució del centre, normes comportament  i assistència (NOFC)….

Presentació 2n de BAT

El dia 12 de setembre a les 12.30 h es farà la presentació als grups de 2n de BAT. El programa serà el següent:

 • Rebuda i distribució per grups a la Sala d’Actes del Centre.
 • Informació general a càrrec dels tutors/es a l’Aula corresponent de cada grup: horaris, calendari acadèmic, distribució del centre, normes comportament  i assistència (NOFC)….

Inici del Curs 2017-18