Preinscripció Batxillerat 2020/2021

TERMINIS

  • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 27 de maig al 3 de juny de 2020.
  • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: de l’1 al 3 de juny de 2020.

Com a prevenció davant la COVID19, es recomana la preinscripció telemàtica.

ALUMNES QUE HAN DE FER LA PREINSCRIPCIÓ

  • Alumnes procedents d’altres centres que volen cursar 1r o 2n de Batxillerat a l’Institut de Camarles.

ELS ALUMNES DE 4t ESO I DE BATXILLERAT QUE VOLEN CONTINUAR ELS ESTUDIS AL NOSTRE CENTRE NO HAN DE FER LA PREINSCRIPCIÓ.

INSTRUCCIONS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat:

  • Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.
  • Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic a iescamarles@xtec.cat el resguard de la sol·licitud en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà aportar una còpia del llibre de família. La documentació s’ha d’enviar escanejada o fotografiada per les dues cares fins el 4 de juny.

INSTRUCCIONS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIALMENT

Excepcionalment, s’atendran les preinscripcions presencials al centre de l’1 al 3 de juny i únicament amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cal trucar per telèfon:

Telèfon: 675 78 04 77

Horari d’atenció: des del 27 de maig, de 10.00 h a 13.00 h

També es pot demanar cita prèvia telemàticament a l’enllaç:

Cita prèvia online

NOTA: LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL NOMÉS ES FARÀ AMB CITA PRÈVIA

INSTRUCCIONS per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat:

  • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, es recomana portar el seu propi bolígraf.
  • Es recomana portar mascareta i guants.
  • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.