PROJECTE DE MEDIACIÓ

Projecte de mediació a l’Institut de Camarles

D’un temps ençà, sovint sentim a parlar de la “Mediació”, a l ‘Institut de Camarles tenim una preocupació creixent per tractar tots aquells conflictes que puguin sorgir dintre la nostra comunitat educativa. Donat això i consensuant amb tot l’equip docent i alumnat intentarem portar a terme el nostre projecte de  mediació per al proper curs 2018-19.
Mediar significa resoldre de manera constructiva els possibles conflictes en què les dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador, per arribar a un acord satisfactori per a les dues parts.