PAU 2020

El Consell Interuniversitari de Catalunya ha publicat un document amb la descripció de les proves PAU de cada matèria. L’estructura de les proves s’ha hagut d’adaptar enguany degut al COVID-19. Podeu consultar les modificacions aquí.