EXÀMENS CAMBRIDGE

S’informa a tot l’alumnat del centre que poden fer els exàmens oficials de Cambridge corresponents als nivells del Marc Europeu per a les llengües.

El centre té el certificat de centre preparador d’aquests exàmens i forma part del National School Project. Degut a això els nostres alumnes no s’han de desplaçar per realitzar les proves i alhora gaudeixen d’uns preus més econòmics. Informem que la realització d’aquests exàmens és voluntària.

Els preus i les dates de les proves són:

Examen KEY: 88.50€  /  5 de maig

Examen PET: 96.00€ / 21 d’abril

Examen FIRST: 177.00€ / 21 abril

Els pagaments s’han d’efectuar l’última setmana de febrer per als de PET i FIRST i la primera setmana de març per als de KEY.

Els alumnes interessats en preparar les proves s’han de posar en contacte amb els professors d’anglès responsables.