COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2017/2018

Un cop fetes les proves de les competències bàsiques als alumnes de 4t d’ESO, ens plau informar, que aquest any els resultats del nostre alumnat ha estat, en totes les àrees,  per damunt de la mitjana de Catalunya.

En els propers dies es lliuraran els resultats d’aquestes proves als alumnes de 4t.