Normes i funcionament

NORMES A L’AULA:

  • A classe està absolutament prohibit menjar i beure.
  • Respecte absolut als companys, professors, conserge/a, monitors i, en general a qualsevol membre de la comunitat educativa.
  • Queda totalment prohibit l’ús de qualsevol nova tecnologia a l’aula (telèfons mòbils, aparells de fotografia i vídeo, MP3, MP4…). De fet cal que es guardin a la bossa durant tota l’hora de classe.
  • Respecte absolut a totes les dependències, mobiliari, materials… de l’institut.
  • Prohibit fumar, prendre begudes alcohòliques i prendre substàncies prohibides a tot el recinte escolar.
  • Al centre només es podrà parlar en català i castellà.
  • És imprescindible portar tot el material necessari per poder realitzar les classes amb normalitat.
  • Cal venir a l’institut vestit de manera adequada atenent a la temporada (evitant ensenyar roba interior). També s’ha d’anar amb xandall i sabates esportives a les hores d’Educació Física i tampoc es pot anar amb gorra a classe.