Llibres de text curs 2019-2020

 

Us informem de la llista de llibres de text vigent per al curs vinent.

Recordeu que:

  • L’alumnat amb Suports Intensius pot esperar-se a adquirir els llibres fins a principi de curs un cop hagin estat atesos per la persona tutora.
  • Es recomanable conèixer les matèries optatives a cursar abans d’adquirir els llibres.
  • L’Institut està adherit a un programa de reciclatge de llibres (més informació aquí)

 

1r ESO – Llibres de text 
Matèria Títol Editorial ISBN
Tecnologia Tecnologia, 1 ESO (llicència digital) Editorial Teide, S.A.  978843079679
Matemàtiques 1 ESO. Construïm Llibre Digital Editorial Cruïlla, S.A  9788466139267 
Llengua Castellana Saber hacer, lengua castellana y literatura, 1 ESO serie comenta  Grup Promotor, S.L.  9788490476918
Llengua Catalana Llengua catalana i literatura, 1 ESO  Editorial Casals  9788421865613
Ciències Socials Geografia i història 1 ESO . (Llicència digital) Grup Promotor, S.L.  9788490475904
Cultura I Valors Ètics Cultura i valors ètics 1 eso serie participa  Grup Promotor, S.L.  9788490478943
Visual I Plàstica Dossier Propi
Música Música 1 ESO  (llicència digital) Grup Promotor, S.L. 9788490477427
Educació Física Dossier Propi.
Idioma Anglès Together 1 ESO Student’s Book (llicència digital) Oxford University Press 9780194515184
Together 1 ESO Workbook Oxford University Press 9780194515832 
Biologia I Geologia Biologia i Geologia 1 (Llicència digital)  Science Bits. 9788494700811
Idioma Francès Dossier Propi

 

1r ESO – Llibres de lectura
Títol Autor Editorial ISBN
Llengua castellana
El chico de la flecha Espido Freire Anaya 9788469809075
Manzanas rojas Luis Matilla Anaya 9788466739894
La rosa de los vientos. Antología poética  Juan Ramón Torregrossa Vicens vives. 9788431655075
Llengua catalana
Què farem, què direm? Pep Coll Cruïlla  9788476296851
La crosca pelada dels cretins Jaume Cupons Ed Text, “La Galera” 9788424647469
Un estiu a Borneo Pilar Garriga Barcanova  9788448921071
Llengua anglesa
Mulan Janet Hardy-Gould. Oxford university press 9780194639170
Changing places Alan Hines Oxford university press  9780194639125

 

 


 

2n ESO – Llibres de text
Matèria Títol Editorial ISBN
Tecnologia 2 ESO Tecnologia ( llicència digital) Teide 978843079725
Matemàtiques Construïm, matemàtiques, 2 ESO (llicència digital) Editorial Cruïlla, S.A  9788466140751
Llengua Castellana Lengua Castellana y Literatura. Serie Comenta Santillana 9788490470176
Llengua Catalana Llengua Catalana i Literatura  Casals 9788421865620 
Ciències Socials Geografia i Història 2n ESO. (llicència Digital) Santillana  9788490476567
Cultura I Valors Ètics Cultura i Valors Ètics 2n ESO Sèrie Participa Santillana  9788490478547
Música Música 2 (llicència digital) Santillana 9788490478103
Educació Física Dossier propi.
Idioma Anglès Together 2 ESO. Student’s Book (llicència Digital) Oxford University Press 9780194515214
Together 2 ESO. Workbook Oxford University Press 9780194515856
Idioma Francès Essentiel Et Plus 1 ESO. Livre De L’elève Santillana 9788496597037
Essentiel Et Plus 1 ESO. Cahier D’exercices Santillana  9788492729289
Física I Química Física I Química 2 (llicència Digital) Science Bits 9788494700811

 


 

2n ESO – Llibres de lectura
Títol Autor Editorial ISBN
Llengua castellana
Marina Carlos Ruiz Zafon Booket 9788408004349
La dama del alba  Alejandro Casona Vicens vives 9788431637217
Las cuatro estaciones. invitación a la poesía. J.R.Torregrossa, F .Antón, M. Otero Vicens vives 9788431648183
Llengua catalana
Les cartes d’Hèrcules Poirot  Jaume Fuster  Edicions 62 “Educaula” 9788492672424
Mecanoscrit del segon origen    Manuel de Pedrolo  Edicions 62  “Educaula” 9788415192879
La pluja als llavis Eulàlia Canals Barcanova 9788448925697
Llengua anglesa
Five short plays  Martyn Ford Oxford bookworms. 9780194637374
The adventures of Tom Sawyer  Mark Twain Oxford bookworms. 9780194620321
Llengua francesa
La momie de louvre R. Boégège Vicens vives. 9788431672355

 

 

  • 3r ESO – LLibres de text
Matèria Títol Editorial ISBN
Tecnologia 3 ESO tecnologia (llicència digital) Teide 978843079680
Matemàtiques 3 ESO. Construïm Llibre Digital Editorial Cruïlla, S.A  9788466139380
Llengua castellana Lengua castellana y literatura. serie comenta Santillana 9788490476932
Llengua catalana Llengua catalana i literatura Casals 9788421868294
Ciències socials Geografia i història 3r ESO (llicència digital) Santillana  9788490478219
Cultura i valors ètics Cultura i valors ètics 3r eso  sèrie participa Santillana 9788490478936
Visual i plàstica Dossier propi
Educació física Dossier propi.
Idioma anglès Together 3 eso. student’s book (llicència Digital) Oxford university press 9780194515245
Together 3 eso. workbook Oxford university press 9780194515870
Biologia i geologia Biologia i Geologia  (llicència Digital) Science Bits 9788494700811
Física i química Física I Química 3 (llicència Digital) Science Bits 9788494700811
Idioma francès Essentiel Et Plus 1 Eso. Livre De L’elève Santillana 9788496597037
Essentiel Et Plus 1 Eso. Cahier D’exercices Santillana  9788492729289
Matèries optatives
Cultura clàssica Cultura clàssica Barcanova 9788448936532

 

3r ESO – Llibres de lectura
Títol Autor Editorial ISBN
Llengua castellana
Corazón alado. Antología poética Miguel Hernández Vicens Vives. 9788431695002
El oro de los sueños José María Merino Vicens Vives. 9788468203805
Cuatro corazones con freno y marcha atrás  Enrique Jardiel Poncela Vicens Vives. 9788431681890
Llengua catalana
La filla del mar         Àngel Guimerà  Edicions 62 “Educaula” 9788492672325
Camps de maduixes Jordi Sierra i Fabra Cruïlla  9788466141116
Els escarabats volem al capvespre Maria Gripe Cruïlla 9788476292167
Llengua anglesa
The last Sherlock Holmes story Michael Dibdin Oxford Bookworms 9780194793025
The Lost World Sir Arthur Conan Doyle Oxford Bookworm 9780194639668
Llengua francesa
La momie de louvre R. Boégège Vicens vives 9788431672355

 


 

  • 4t ESO

 

Matèria Títol Editorial ISBN
Matemàtiques Dossier propi
Llengua Castellana Lengua y literatura serie comenta 4 ESO saber hacer  Grup Promotor, S.L.  9788490470299
Llengua Catalana Llengua catalana i literatura 4 ESO  Editorial Casals  9788421860939 
Ciències Socials Historia serie descobreix 4 ESO saber fer  Grup Promotor, S.L.  9788491302780
Cultura i Valors Ètics Cultura i valors ètics serie participa 4 ESO  Grup Promotor, S.L. 9788490475652
Anglès Succeed in English 4 ESO. Student’s Book Oxford university press 9780194844277
Succeed in English 4 ESO. WorkBook Oxford university press 9780194844284
Educació Física Dossier propi
Matèries optatives
Música Música 4t ESO Sèrie Escolta. Grup Promotor, S.L. 9788491300229
Economia Economia 4t ESO Grup Promotor S.L. 9788490470428
Llatí Llatí. Serie Intèrprets Grup Promotor, S.L. 9788490470442
Filosofia Filosofia 4rt ESO  Sèrie Reflexiona Grup Promotor, S.L. 9788490470435
Biologia i Geologia Biologia i Geologia 4 Casals 9788421860892
Francès Essentiel et Plus 3 ESO. Livre de l’elève Grup Promotor, S.L. 9788492729265
Essentiel et Plus 3 ESO. Cahier d’exercices.  Grup Promotor, S.L. 9788492729432
Física i Química Física i Química 4 Casals 9788421860915
Tecnologia Tecnologia ESO 4 Teide 978843078261
Cultura Científica Dossier propi.

 

 

4t ESO – Llibres de lectura
Títol Autor Editorial ISBN
Llengua castellana
Aula de literatura, Leyendas y rimas Bécquer, Gustavo Adolfo  Editorial Vicens Vives  9788431689735
La casa de Bernarda Alba García Lorca, Federico  Editorial Vicens Vives 9788431685034
Poesía española VVAA Editorial Vicens Vives  9788431697587
Llengua catalana
Joc brut              Manuel de Pedrolo  Edicions 62 9788492672394
Retrum.Quan Érem Morts      Francesc Miralles  Edicions 62 “La butxaca” 9788499303154
Diari d’Anna Frank. Adaptació Teatral Francesc Goodrich i Albert Hacket Bromera 9788498244397
Llengua anglesa
Gulliver’s travels Jonathan Swift Oxford Bookworms 9780194621069
Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson Oxford Bookworms 9780194621052 
Llengua francesa
La guerre des boutons Louis Pergaud Vicens Vives 9788468217772
Llatí
METAMORFOSIS (en català) Ovidi Vicens Vives 9788431696962