Organització

Organització del centre — Curs 2020-2021

ÒRGANS DE GOVERN

Equip directiu
Director Jordi Xaubet i Girvés
Cap d’estudis Xavier Roca i Vilaseca
Secretària M. Teresa Rodríguez Blanco
Coordinadora pedagògica Sílvia Pascual Recasens
Consell escolar
Director Jordi Xaubet i Girvés
Cap d’estudis Xavier Roca Vilaseca
Secretari M. Teresa Rodríguez Blanco
Representant de l’Ajuntament Maite Viñals Clemente
Representants de l’alumnat Paula del Pozo Garcia

Héctor Berger Martínez

Representants dels pares/mares dels alumnes Gemma Pruna Calvet
Representant de l’AMPA Anna Galbany Montmany
Representant del personal d’administració i serveis Lídia Gimeno Bonafont
Representants del professorat Ramon A. Banegas López

Virginia Gallozzi Ortega

Albert Cantó Hervás

Ana Íñiguez Font

Àngel Oribe Godàs

ÒRGANS DE COORDINACIÓ

Departaments didàctics
Cap de departament
Ciències socials Ramón A. Banegas López
Llengua i literatura castellana M. Jesús Alamillo García
Llengua i literatura catalana Rosa Marina Marina
Llengües estrangeres Virginia Gallozzi Ortega
Expressió Suso Carrera Diaz
Ciències experimentals Joan Llansó Estrada
Tecnologia Antonio García Díaz
Matemàtiques Àngel Oribe Godàs
Orientació educativa i SIEI Sara Pastor Piqué
Altres coordinacions
Coordinador/a
Coord. nivell 1r d’ESO Ricard Ibáñez Monsech
Coord. nivell 2n d’ESO Nerea Pérez Bover
Coord. nivell 3r d’ESO Manuel Colomer Bosc
Coord. nivell 4t d’ESO Albert Cantó Hervás
Coord. de prevenció de riscos laborals Eva López Rubio
Coord. d’informàtica Antonio García Díaz
Coord. LIC Rosa Marina Marina
Coord. Comunicació

Coord. Servei Comunitari

Coord. Xarxa de Competències Bàsiques

Coord. Pràctiques professorat

Jesús M. Carrera Díaz

Carme Piferrer Sibina

Manuel Colomer Bosch

Jordi Xaubet Girvés