Calendari del curs

 

PLANIFICACIÓ DEL CURS 2019 – 2020
9/9/19 17.30: Reunions inicials amb les famílies dels alumnes de 1r i 2n d’ESO
10/9/19 17.30: Reunions inicials amb les famílies dels alumnes de 3r i 4t d’ESO
12/9/19 INICI 1a AVALUACIÓ i 1r QUADRIMESTRE
28/10/19 Lliurament d’informes d’avaluació inicial
29 i 30/10/19 Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors
31/10/19 Sortides tutorials
1/11/19 Festiu
4/11/19 Festiu de lliure disposició
6/12/19 Festiu
9/12/2019 INICI 2a AVALUACIÓ
20/12/19 Lliurament de butlletins de la 1a avaluació / Activitats de Nadal
21/12/19 – 7/1/20 Vacances de Nadal
15 i 22/1/20 Tarda: Recuperació de la 1a avaluació
3/2/20 INICI 2n QUADRIMESTRE
12-13/2/20 Proves externes d’avaluació de 4t d’ESO
21/2/20 Carnestoltes
24/2/20 Festiu de lliure disposició
16/3/2020 INICI 3a AVALUACIÓ
20/3/20 Festiu local
27/3/20 Lliurament de butlletins de la 2ª avaluació
1, 2 i 3/4/20 Projecte de recerca de 4t
4/4/20 – 13/4/20 Vacances de Setmana Santa
22/4/20 i 29/4/20 Recuperació de la 2a avaluació
23/4/20 Sant Jordi
27/4/20 Lliurament dels treballs del projecte de recerca de 4t
30/4/20 Festiu de lliure disposició
13/5/20 Tarda: Exposició dels treballs del projecte de recerca de 4t
27/5/20 Recuperació del projecte de recerca de 4t
1/6/20 Festiu local
12/6/20 Lliurament de butlletins de la 3a avaluació
15 – 19/6/20 Activitats de final de curs:

  • 15 – 19/6/20 Treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO
  • 15 – 17/6/20 Sortida TS2 al Delta de l’Ebre
  • 15 – 18/6/20 Viatge de 4t d’ESO
19/6/20 FINAL DE CURS
22-23/6/20 Proves extraordinàries de recuperació
24/6/20 Festiu
26/6/20 Lliurament de butlletins de les avaluacions finals (ordinària i extraordinària) 

Atenció de possibles reclamacions de notes

29/6/20 Atenció de possibles reclamacions de notes
30/6/20 Resolució de reclamacions de notes