Calendari del curs

PLANIFICACIÓ DEL CURS 2020 – 2021
9/9/20 17.30: Reunions inicials amb les famílies dels alumnes de 1r i 2n d’ESO
9/9/20 19.00: Reunions inicials amb les famílies dels alumnes de 3r i 4t d’ESO
14/9/20 INICI 1a AVALUACIÓ
6 i 7/10/20 Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors
9/10/20 Sortida tutorial 1r ESO
13/10/20 Festiu de lliure disposició
Setmana 26/11/20 Lliurament d’informes d’avaluació inicial
7/12/20 Festiu de lliure disposició
8/12/20 Festiu
9/12/20 INICI 2a AVALUACIÓ
21/12/20 Lliurament de butlletins de la 1a avaluació / Activitats de Nadal
22/12/20 – 7/1/21 Vacances de Nadal
20 i 27/1/21 Tarda: Recuperació de la 1a avaluació
17-18/2/21 Proves externes d’avaluació de 4t d’ESO
12/2/21 Carnestoltes
15/2/21 Festiu de lliure disposició
15/3/21 INICI 3a AVALUACIÓ
24, 25 i 26/3/21 Projecte de recerca de 4t
26/3/21 Lliurament de butlletins de la 2ª avaluació
27/3/21 – 5/4/21 Vacances de Setmana Santa
12/4/21 Lliurament dels treballs del projecte de recerca de 4t
14/4/21 i 21/4/21 Recuperació de la 2a avaluació
23/4/21 Sant Jordi
28/4/21 Tarda: Exposició dels treballs del projecte de recerca de 4t
3/5/21 Festiu local
12/5/21 Recuperació del projecte de recerca de 4t
24/5/21 Festiu local
11/6/21 Lliurament de butlletins de la 3a avaluació
14 – 18/6/21 Activitats de final de curs:

•      14 – 18/6/21 Treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO

•      14 – 17/6/20 Viatge de 4t d’ESO (pendent de confirmació)

21-22/6/21 Activitats extraordinàries de recuperació
22/6/21 FINAL DE CURS