Activitats d’estiu

Activitats d’Estiu – Curs 2020-2021

Les activitats d’Estiu estan disponibles a Google ClassRoom  i l’alumnat que desitgi fer-les ha d’inscriure’s a la classe que té per codi utn3jlo amb les seves credencials de l’Institut Cabrils.

Els alumnes que hagin superat el curs amb matèries pendents han de fer les activitats d’aquestes matèries per a que pugui contribuir a la seva recuperació el proper curs.