Procediment de matrícula

La matrícula per al curs 2021-2022 es farà per mitjans telemàtics.

En cas de necessitar atenció presencial, caldrà demanar cita prèvia per mitjà de la següent aplicació de calendari:

Calendari cita prèvia – Matrícula curs 2021-2022

Documents per a la formalització de la matrícula.

Final de curs 2020-2021

FINAL DE CURS 2020/21

 

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos algunes informacions importants referents al final de curs:

Dia 10 de juny (darrer dia amb l’horari habitual del curs)

 • Es lliuraran els butlletins de notes de la 3a avaluació. En aquest butlletí (que també es podrà consultar per la plataforma IEDUCA) també es comunicarà si s’han de presentar a alguna prova de recuperació extraordinària d’alguna matèria,

Dia 11 de juny – Sortida de tot el centre a Port Aventura. L’alumnat que no hi participi pot assistir al centre on serà atès pel professorat disponible.

Dies del l’14 al 17 de juny

 • Els alumnes de 1r, 2n i 3r fan els treballs de síntesi
 • Els alumnes de 4t fan el viatge de final d’estudis

Dia 18 de juny – assistència no obligatòria

  • El professorat estarà disponible per solucionar dubtes i preparar les proves de recuperació extraordinària per als alumnes que hi han d’assistir.

 

 • 12.30 Lliurament de butlletins de notes finals a tots els alumnes a la seva aula de grup

 

Dies 21 i 22 de juny

 • Proves de recuperació extraordinària segons l’horari publicat al portal del centre.

 

Dia 28 de juny

 • A les 10.00 els tutors lliuren personalment als alumnes els informes de notes finals extraordinàries a l’aula de cada grup

Altres informacions

 • La llista de llibres del curs 2021/22 es publicarà a la web abans del dia 30 de juny
 • Els alumnes que tinguin matèries no superades (d’aquest curs o de cursos anteriors) hauran de realitzar activitats de reforç durant les vacances per poder preparar la recuperació que es farà a l’inici del proper curs. Aquestes activitats es publicaran a la web abans del dia 5 de juliol
 • El calendari del curs 2021/22 es publicarà a la web abans del 15 de juliol