Biblioteca

La biblioteca és un espai de lectura i estudi. Està oberta pels alumnes a la segona hora del pati, per tal de fer feines, estudiar o usar el servei de préstec. La biblioteca resta oberta per la tarda només els dilluns de 15:00 a 18:00. La biblioteca conta amb ordinadors amb connexió a internet a disposició dels alumnes.

Biblioteca-1024x438