Matrícula 1r d’ESO

CALENDARI DE MATRÍCULA

L’alumnat de 1r d’ESO ha de lliurar tota la documentació adjunta de dijous 21 a dimecres 27 de Juny ambdós inclosos.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30
15:00 a17:00 15:00 a17:00

Si ho preferiu podeu passar des de Divendres 15 per la secretaria del centre a recollir aquesta documentació.

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Alumnes NOUS o de 1r                     DOCUMENTACIÓ a presentar
 • Autorització per a l’ús i cessió de la imatge.
 • Autorització d’activitats i sortides pedagògiques a Cerdanyola.
 • Full d’informació mèdica i original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Autorització per a l’administració de paracetamol
 • Carta de compromís educatiu.
 • Full de dades de l’AMPA i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.

Si ha cursat els seus estudis a l’estranger:

 • Certificació acreditativa dels estudis cursats.
Alumnes del CENTRE                      DOCUMENTACIÓ a presentar
 • Fotocòpia del DNI o passaport actualitzat.
 • Full de dades de l’AMPA i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.
TOTS els alumnes si s’escau              DOCUMENTACIÓ a presentar
 • Full d’inscripció Associació Esportiva.
 • Sol·licitud d’armariets al centre.

 

NOTA: L’alumnat que no es matriculi durant les dates previstes podrà perdre el dret de plaça.

Trobareu tota la documentació informativa i que cal presentar en aquest enllaç.

El llistat de llibres de text del curs el podreu trobar en aquest enllaç.