Matrícula 1r d’ESO

CALENDARI DE MATRÍCULA

L’alumnat NOU de 1r i 2n d’ESO ha de lliurar la documentació adjunta del 13 al 17 de juliol ambdós inclosos.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
9:00?-13:00? 9:00?-13:00? 9:00?-13:00? 9:00?-13:00? 9:00?-13:00?

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Alumnes NOUS o de 1r                     DOCUMENTACIÓ a presentar

Si ha cursat els seus estudis a l’estranger:

  • Certificació acreditativa dels estudis cursats.
TOTS els alumnes si s’escau              DOCUMENTACIÓ a presentar

❏ Full d’inscripció Associació Esportiva.
❏ Sol·licitud d’armariets al centre.

NOTA: L’alumnat que no es matriculi durant les dates previstes podrà perdre el dret de plaça.

Aquí trobareu la informació del llibres (i de com adquirir-los a través de l’AMPA).

pagament de l’AMPA:

La quota per a cada alumne/a d’ESO i Batxillerat
és de (primer membre de la família): 45 €
Quota per als germans (segon, tercer…): 35 €
A ingressar en el compte corrent de Banc Sabadell:
ES54 0081 1821 5200 0105 2013IMPORTANT:
Feu constar nom i cognoms de l’alumne/a i curs que farà
COGNOMS_NOM_CURS Pagament per transferència o mitjançant targeta als caixers del Banc Sabadell amb

l’opció de pagament a tercers, codi entitat: 3964

Llibres del Curs 2020-2021

Alumnes de 1r de l’ESO