Activitats

Espai amb activitats (xerrades, exposicions,….) per a les famílies i/o alumnes. Poden ser activitats organitzades per l’AMPA o per altres centres, associacions relacionades amb l’educació.