Borsa treball

Els alumnes i ex-alumnes interessats en estar subscrits a la nostra borsa de treball, hauran d’enviar un correu electrònic a la següent direcció. Es podran donar de baixa en el moment que ho considerin oportú:
Administratius:
ibadia-borsa-administratiu+subscribe@googlegroups.com
Elèctrics:
ibadia-borsa-electricitat+subscribe@googlegroups.com
Informàtics:
ibadia-borsa-informatica+subscribe@googlegroups.com