Informació Beques 2015-16

BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. Per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i estudis postobligatoris

Enllaç general d’informació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

Beques per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2015-2016 (BOE de l’1 d’agost de 2015)

Es pot consultar i tramitar a la següent pàgina web:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

També es pot consultar i tramitar a la pàgina del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport:

www.mecd.gob.es  i a https://sede.educacion.gob.es   (apartat Trámites y servicios)

Termini: 30 de setembre

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la família més grans de 14 anys.

2. Document facilitat per l’entitat bancària amb les dades identificatives del compte on es vol percebre l’ajuda: codis que identifiquen el banc, l’oficina, el dígit de control i el número de compte. També hi ha de constar el nom o els noms dels titulars i cotitulars del compte, entre els quals hi ha d’haver l’alumne/a sol·licitant de l’ajuda.

3. Certificat de minusvalidesa o certificat de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica dependent de l’administració educativa o departament d’orientació de l’administració educativa.

4. Les persones que tenen dret a una deducció de la renda (que cal haver declarat a l’apartat h de l’imprès) han de presentar-ne la documentació acreditativa, segons el cas: fotocòpia del carnet de família nombrosa, del llibre de família, del certificat de minusvalidesa, de la pensió d’orfandat, etc.

Requisits generals

 Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat o trastorn greu de conducta (inclosos els alumnes afectats de TDAH):

1. Acreditar la necessitat específica de suport educatiu mitjançant un dels certificats següents:

 Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base de l’Institut de Majors i de Serveis Socials o de l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma.

 Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació dependents de l’administració educativa corresponent.

 Certificat de minusvalidesa.

2. Cursar educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments artístics professionals, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta.

3. Per obtenir determinats subsidis, a més, cal ser membre de família nombrosa.

 

 Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals:

1. Acreditar la necessitat mitjançant un certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació dependent de l’administració educativa corresponent.

2. Cursar educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, o ensenyaments artístics professionals.

 

Beques per alumnes que cursen estudis postobligatoris, per al curs 2015-2016 (BOE de l’6 d’agost de 2015)

Es pot consultar i tramitar a la següent pàgina web:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

També es pot consultar i tramitar a la pàgina del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport:

www.mecd.gob.es  i a  https://sede.educacion.gob.es  (apartat Trámites y servicios)

Termini: 30 de setembre

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>