ELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA I ELS PROJECTES PLUS

Els alumnes de secundària que vulguin ampliar els seus coneixements en una matèria específica tenen l’opció de realitzar projectes plus.

Què són els projectes plus? Els projectes plus van destinats a alumnes que tenen interès i motivació per conèixer i saber més detalls d’un tema concret en una assignatura concreta. Poden demanar de fer tants projectes plus com vulguin al llarg del curs i de les matèries que vulguin. Es tracta d’un compromís ferm per part de l’alumne perquè són projectes d’excel·lència que demanen un treball extra per part de l’alumnat. La feina l’han de fer sempre a casa i han de treballar de manera autònoma i dintre del plaç que marca el professor de la matèria en qüestió.

Un cop acabat el projecte, si s’ha assolit amb èxit, al final del trimestre l’alumne aconsegueix millorar la seva nota en l’assignatura on ha realitzat el projecte plus (d’excel·lent passa a matrícula d’honor) i se li dóna un certificat de projecte plus.

El curs passat, uns 20 alumnes de diferents cursos van fer diversos projectes plus obtenint així la matrícula d’honor (que consta al butlletí de notes) en les assignatures específiques del projecte.

En les fotografies següents podeu veure una presentació del projecte plus sobre el BREXIT que va realitzar l’alumna Aina Carmona de 3r d’ESO aquesta setmana dins de la matèria de projectes.

dav
dig