INFORMACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ

Informació Preinscripció Curs 2020-2021

En el context social actual i degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint los per actuacions telemàtiques.
Per aquest motiu, totes aquelles famílies que desitgeu preinscriure els vostres fills i filles al nostre centre podeu fer ho anant al següent enllaç (on hi torbareu les instruccions detallades de com fer ho):
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Termini per presentar la sol·licitud amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

IMPORTANT: només es pot fer una sol·licitud per alumne/a, i en el cas de preinscriure germans, cada alumne/a en genera una de sola.

Cal que un cop finalitzat el tràmit, ens envieu el resguard i la documentació detallada a continuació, a l’adreça electrònica del centre:

institutescolasantjordi@institutescolsasantjordi.cat

Documentació que cal adjuntar al correu electrònic (pot ser escanejada o amb fotografies del mòbil i adjuntades com a fitxers adjunts al @:
• Resguard que es genera de la preinscripció ja feta.
• DNI/NIE de la mare/tutora, del pare/tutor de l’alumne/a, i el de l’alumne/a si és major de 14 anys, i si és menor si en té.
• Tarja Sanitària de l’alumne/a.
• Llibre de família (pàgina on figurin els pares, i la de l’alumne/a). En cas d’acolliment, cal adjuntar també la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Excepcionalment, i atenent a la necessitat o dificultat que algunes famílies concretes poden tenir per fer aquest tràmit de manera telemàtica des de casa, posem a la seva disposició una atenció presencial a la secretaria del centre. El termini per poder fer aquest tràmit des de l’escola és més reduït i caldrà concertar dia i hora
• trucant al telèfon 938391387 de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 al matí i de 1 6:00 a 18:00 a la tarda.

O bé,
• enviant correu electrònic a
institutescolasant jordi@institutescolasantjordi.cat

Requisits dins l’excepcionalitat i per a fer el tràmit de manera presencial a la secretaria del centre:
• Cal portar la mascareta posada correctament.
• Cal venir únicament una sola persona per nucli familiar, per tal que hi hagi la mínima aglomeració de gent possible. No es deixarà accedir al centre a més d’un adult per família.
• Cal portar la documentació esmentada anteriorment ja fotocopiada.
• Cal portar el bolígraf i el corrector de casa, ja que per motius de seguretat i higiene el centre no en disposarà.

Dins d’aquest reduït grup de persones que tinguin dificultats justificades i no puguin fer el tràmit de la preinscripció de manera telemàtica, en el cas de trobar se malament o presentar símptomes associats a la malaltia i es vegin obligats a estar en quarantena, aquest es realitzarà mitjançant una conversa telefònica trucant en el mateix número de telèfon i dins de l’horari establert abans indicat