NOTÍCIES MEDIAMBIENTALS

UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT PER A TOTHOM

Dins de l’agenda de desenvolupament sostenible, el 25 de setembre de 2015 els líders polítics de 193 països es van comprometre a complir un conjunt d’objectius globals en un termini de 15 anys: erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom. En motiu d’aquest acord, els alumnes del centre presentarem diferents notícies sobre aquests objectius al llarg del curs. 

 

Els de 4t d’ESO volem fixar-nos en l’objectiu número 4: “una educació de qualitat”.  Creiem que l’educació és un dret de tots els nens i nenes del món i que, a més a més, cal que aquesta educació sigui de qualitat.  Hem de canviar una sèrie de xifres que són preocupants:

 

  • La matriculació a primària en els països desenvolupats ha arribat al 91% però 57 milions de nens i nenes en edat d’escolarització primària segueixen sense assistir a l’escola.
  • Més de la meitat dels nens i nenes que no estan matriculats a l’escola viuen a l’Àfrica Subsahariana.
  • Es calcula que el 50% dels nens i nenes que no van a l’escola primària viuen en zones afectades per conflictes.
  • 617 milions de joves al món no tenen els coneixements bàsics de matemàtiques ni tenen un nivell mínim d’alfabetització.

No creieu que són unes xifres preocupants? L’educació hauria d’evolucionar i arribar a ser de l’abast de tothom, sigui quin sigui el seu país de residència o condició social. És per això que l’ONU demana que es garanteixi una educació inclusiva i equitativa de qualitat i es promoguin oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom.

 

I nosaltres, per què creiem que és important l’educació de qualitat? L’accés a una educació de qualitat permet escapar-se del cicle de la pobresa, contribueix a reduir les desigualtats i a aconseguir la igualtat de gènere. També empodera les persones de tot el món perquè portin una vida més saludable i sostenible: si poden anar a l’escola, tenen accés a un munt d’informació que és útil per la seva vida diària i futura. Per últim, també fomenta la tolerància entre les persones i contribueix a crear societats més pacífiques.

 

I nosaltres, com a adolescents, què podem fer? Un munt de coses! 

  • Demanar als nostres governs que donin prioritat a l’educació en les seves polítiques i pràctiques de govern. 
  • Pressionar els nostres governs perquè assumeixin el ferm compromís de proporcionar ensenyament a primària i a secundària gratuït per a tothom, especialment per aquells grups vulnerables o marginats.
  • Animar el sector privat perquè inverteixi recursos en el desenvolupament de centre educatius i en l’elaboració d’eines pedagògiques.
  • Demanar a algunes ONG que treballin amb joves i altres grups per tal de promoure la importància de l’educació en les comunitats locals tal i com s’està fent en el nostre poble, per exemple. Començant per l’àmbit local podem arribar a un àmbit més general, més global!

Perquè una educació de qualitat és un dret que tothom ha de poder tenir a l’abast de la mà.

 

    Alumnes de 4t ESO – Novembre 2019