Estudis

Cadascun dels cicles o etapes educatives té unes característiques específiques i per tant, els hem creat un espai propi, als quals podeu accedir a continuació.

ESO

 • Matèries optatives*:
  • 1r d’ESO: Francès*, Activitats de lectura, Tècniques d’estudi/ Alemany 2a llengua estrangera
  • 2n d’ESO: Francès, Activitats de lectura, Informàtica/ Alemany 2a llengua estrangera
  • 3r d’ESO: Francès, Activitats de lectura, Cultura clàssica/ Emprenedoria / Alemany 2a llengua estrangera
  • 4t d’ESO: Francès, Activitats de lectura, Llatí, Música, Visual i Plàstica, Biologia i Geologia, Física i Química, Informàtica, Tecnologia.

Nota: tot i estar dins el currículum optatiu, per decisió del centre, tots els alumnes de secundària cursen Activitats de lectura i Francès (de 1r a 3r d’ESO).

Els alumnes poden triar també entre les assignatures de Religió i Cultura i valors ètics.

 • Assegurança escolar obligatòria:
1. Alumnes de fins a segon d’ESO:

En cas d’accident escolar, els alumnes que cursen estudis de fins a segon d’ESO estan coberts per la Seguretat Social, i s’han d’adreçar, amb la targeta sanitària, al centre sanitari públic més proper del seu municipi i declarar que es tracta d’un accident escolar que s’ha produït dins de l’horari lectiu. La factura dels tractaments va a càrrec del CatSalut.

Quan es produeixin desplaçaments a països membres de la Unió Europea cal tramitar la targeta sanitària europea (TSE).

 

2. Alumnes a partir de tercer d’ESO

Els estudiants menors de 28 anys que cursin estudis oficials, des de tercer d’ESO fins al tercer cicle universitari estan coberts també per l’assegurança escolar obligatòria,tot i que estan obligats a pagar la quota corresponent que, per aquest curs, es manté en 1,12 € per alumne. Aquesta quota es cobra a principi de curs.

 • Servei comunitari

El servei comunitari té l’objectiu de promoure les actituds cíviques en el nostre jovent, que el nostre alumnat conegui les entitats del seu poble i que comenci a col·laborar-hi, de manera que els nostres joves s’integrin una mica més en el teixit associatiu de la vila. Es va iniciar el curs 2015/16 a 4t d’ESO, tot i que en algunes edicions s’ha estès també a 3r. Degut al Covid, enguany el servei implica només l’alumnat de 4t d’ESO i es realitza dins el centre, dins el projecte #AquíProuBullying, en el Servei de Guaites.

En cursos anteriors s’han dut a terme els següents projectes:

 • Repàs de matemàtiques: alumnes de 4t d’ESO ajuden alguns dels companys que acaben d’arribar a l’institut a millorar el seu nivell en aquesta matèria. Es duu a terme principalment durant el primer trimestre, dilluns a la tarda, en el propi centre. Fins ara s’havia repetit amb molt d’èxit en totes les edicions.
 • Acompanyament en la lectura: els alumnes grans col·laboren en activitats relacionades amb la lectura dels alumnes de primària. S’ha aplicat cada any i és una de les activitats que crea consciència de centre tot i la distància entre els dos edificis.
 • Treballem la memòria. Es col·labora amb la residència  per muntar activitats de lleure destinades als usuaris de la Fundació Emma. Joves i grans comparteixen grans moments.
 • Els smartphones també són per tu! Els nois/es ajuden persones majors de 50 anys a treure l’entrellat del seu mòbil. S’ha dut a terme durant quatre anys, en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes al Palmàs. El primer curs els alumnes partien d’aquesta presentació, però a partir del 2n es va optar per una atenció més personalitzada; tant els usuaris com els alumnes han gaudit molt amb aquesta activitat.
 • Col·laborem amb el Trial de Santigosa. Alumnes del centre van participar com a voluntaris en la logística del trial que organitza el Moto Club de Sant Joan de les Abadesses. Tot i que es va dur a terme només un curs, hi ha molts alumnes que hi participarien.
 • Can I help you? Estudiants de 4t d’ESO ensenyava el vocabulari bàsic i les estructures bàsiques de la llengua anglesa per tal d’ajudar als botiguers a comunicar-se amb els turistes estrangers que visiten Sant Joan. Només va tenir una edició, intentarem reactivar-lo quan sigui possible.

 

 • Treball de síntesi (ESO)

El Treball de Síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors.

L’equip docent programa un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades amb diferents matèries del currículum comú de l’alumne. No cal que en cada Treball de Síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les matèries. En canvi, sí que és essencial que les diferents activitats siguin significatives i coherents. Aquest treball s’està replantejant enguany dins el context de la filosofia de treball per projectes que vol emprendre el centre.

Els darrers anys havien versat sobre les següents temàtiques:

 • 1r d’ESO: El comte Arnau: aquesta figura llegendària està fortament lligada al Baix Ripollès, especialment Gombrèn i Sant Joan de les Abadesses. Visitem aquests dos pols d’interès i realitzem diverses activitats de tipus competencial per conèixer una mica més el mite, la nostra vila, el medi natural del Ripollès  i l’època medieval. El curs 2019/20 es pretenia subsituir-lo per la Festa de l’Arbre.
 • 2n d’ESO: Sant Joan de les Abadesses. Com ja hem fet aquests darrers tres anys, els alumnes tenen una setmana per muntar una representació teatral que permet conèixer diversos aspectes històrics de la nostra vila a partir d’una obra escrita per el director del centre i professor de Ciències Socials, l’Eusebi Puigdemunt.
 • 3r d’ESO: Projecte TAS: Des de fa diversos cursos l’IE participa amb aquest projecte de la Fundació Alícia, impulsada entre d’altres pel cuiner Ferran Adrià. El projecte TAS constitueix un programa únic en el món per millorar els hàbits de vida saludable dels alumnes de 3r d’ESO a través de la cuina i el foment de l’activitat física

El treball de síntesi solia ocupar la setmana anterior a les vacances de Setmana Santa. El divendres els alumnes oferien als seus companys el fruit de la seva feina durant tot el curs, amb un recital de poesia a càrrec dels estudiants de 1r, la representació teatral de 2n i l’esmorzar i activitats físiques que ens preparen els més grans.

 • Projecte de recerca

El projecte de recerca està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que ha fet l’alumne, entorn d’un tema escollit i delimitat, en part, per l’alumne mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l’alumne ha de demostrar capacitat  d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

El Projecte de Recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals els alumnes han de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar la informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu  exposició oral.

 • Viatge d’estudis

L’esperat viatge de final d’etapa servei de comiat a un grup d’alumnes que han conviscut des d’infantil o fins i tot des de la llar d’infants. A partir del setembre següent, tots emprendran el seu propi camí, tindran nous companys, s’especialitzaran en camps ben diversos, coneixeran llocs i maneres de fer diferents… L’han estat preparant durant l’any anterior (de fet, comencen a parlar-ne molt abans) i han fet múltiples activitats per facilitar que tots hi puguin participar. Ha de ser un viatge plaent, però no renunciem a que adquireixin algunes habilitats i desenvolupin una curiositat que els poden ser molt útils en aquest món global on viuran. Per aquestes raons optem per un viatge de tipus cultural, i si pot ser, a un país europeu proper.

El viatge de 4t d’ESO coincideix amb el període de Treball de Síntesi de la resta de cursos, la setmana anterior a les vacances de Setmana Santa.

El Covid ha comportat l’anul·lació del viatge del curs 2019/20 i amenaça la realització del d’aquest curs.

Primària

Infantil

 • adaptació
 • nova proposta metodològica