Servei comunitari

Aquest és el primer any que els alumnes de quart d’ESO han realitzat activitats de servei comunitari. La finalitat d’aquest és el de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat