Classes d’Àrab

La Generalitat de Catalunya i el Govern marroquí tenen un acord, per tal que mestres de parla àrab imparteixin aquesta llengua a les escoles que així ho desitgin en horari extraescolar. Les classes d’aquesta llengua s’imparteixen els dimarts i dijous als alumnes que s’inscriguin en aquesta activitat. Hi poden assistir tots els alumnes de Cicle Mitjà i de Cicle Superior. Aquestes classes són gratuïtes. Cal prendre el compromís d’assistència i també de bon comportament, són obertes als alumnes de l’escola Marià Manent.

A final de trimestre els alumnes reben les notes d’avaluació corresponents a aquesta matèria juntament amb els informes trimestrals.