GEP

Projectes d’innovació pel curs 2017-2018: GEP

GEP: Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme

L’Escola Santa Anna va estar seleccionada el curs 2015-16 per a formar part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme GEPDurant dos cursos hem format part d’aquest projecte i hem gaudit de la formació específica per impartir continguts d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa.  Aquest curs 2017-18  donarem continuïtat al projecte, treballant els blocs de continguts iniciats en les àrees de: matemàtiques en anglès a 3r, 4t, 5è i 6è, ciències a 5è i educació física a l’etapa de primària.

english-class

Us seguirem informant de totes les accions que farem per a desenvolupar aquest nou projecte. Volem esdevenir un referent d’escola plurilingüe.

NOTÍCIES GEP

 

 

(EN CONSTRUCCIÓ)

Aquí teniu també els enllaços a les pàgines de les iniciatives que estem implementant:

Maths in English 1/2 h a 3r i 1 h a 4t per setmana

History in English: unitat didàctica a 6è durant el 2n trimestre

Daily Routines in English: 1 sessió  de 15 minuts cada dia a P3, P4 i P5

Art Workshops in English: 1 sessió per setmana d’1 h a educació infantil i d’1 h i 1/2 a cicle inicial

Physical Education in English: una sessió de 10 minuts cada dia que els alumnes de 3r i 4t tenen educació física per a fer warming up exercises, workouts and stretching in English

El nostre equip docent està rebent una formació específica per a poder implementar totes les novetats que el projecte GEP comporta. Aquí us deixem un resum de tot allò que estem duent a terme:

  1. Hem constituit  un grup impulsor format per la directora del centre, Blanca Aragó;una mestra de llengua estrangera, Carme Florit; i el professorat que participa en la formació vinculada a aquest programa, Mª Jesús Sánchez i Maika Carreras.
  2. Hem designat dues professores per participar en les accions formatives, que imparteixen matèries no lingüístiques: Mª Jesús Sánchez i Maika Carrera.
  3. Hem garantit que el professorat que participa en la formació pot desenvolupar les tasques a les eves aules: Mª Jesús Sánchez i Maika Carreras tenen una part del seu horari dedicat a implementar continguts AICLE, amb el suport i docència de la profesora coordinadora, Carme Florit. A part d’aquestes dues professores que reben la formació específica, també participen en el projecte GEP les mestres d’educació infantil de P3 a P5 (Laia Bonal, Eva Castellano, Marta Terradellas, Anna Mª Serra, Núria Martí i Encarna Richarte) i la professora d’educació físicaEva Mª Pujadas. Les mestres Laia Bonal, Eva Castellano, Marta Terradellas, Eva Mª Pujadas, Mª Jesús Sánchez i Carme Florit estan desenvolupant les accions del programa Erasmus+ KA101 que ens van atorgar el mes de juny de 2015; van anar a formar-se a Malta i a Dublin el mes de juliol de 2015
  4. Estem afavorint la continuïtat de l’equip impulsor i del professorat compromès amb el programa en les accions formatives, durant tot el temps que duri el programa (2015 – 2017): Tot el professorat mencionat continuarà amb aquest programa el curs 2016-2017. Aquest professorat és definitiu al centre.
  5. Estem fent l’adaptació del projecte lingüístic als canvis motivats per la participació en el programa i que poden afectar la configuració curricular (matèries impartides totalment o parcialment en llengua estrangera), l’organització del centre i/o la distribució de recursos. Ja hem iniciat la revisió del PL que esperem acabar abans de finalitzar el segon trimestre.
  6. Compartim els objectius del programa amb tot el claustre, i vetllem per l’expansió i consolidació de les accions per al plurilingüisme en el centre. Ja s’ha explicat i consten en acta totes les accions Gep al consell escolar i al claustre. A final de curs tornarem a fer les valoracions en reunions de consell i claustre de les accions portades a terme.
  7. Impulsem l’actuació coordinada del professorat per al disseny i aplicació de projectes plurilingües transcurriculars, el foment de l’aprenentatge entre iguals i la transferència de bones pràctiques. A Educació Infantil s’estàn  introduint les rutines diàries de primera hora en anglès, consistent en el dia de la setmana, el temps, salutació i acomiadament. A Educació Física s’han preparat unes rutines d’escalfament i d’estiraments que es fan en anglès íntegrament i diàriament des del mes de gener de 2016. També celebrem el Sports Day a la primavera.Estem iniciant diversos projectes eTwinning tant a infantil com a primària. S’estan realitzant dos tallers de plàstica en anglès, un a EI i un a CI.
  8. Difonem la participació del centre en el programa i els resultats d’aquest a la resta de la comunitat educativa a través del web del centre i/o altres mecanismes de difusió. Tot el que s’està fent ja forma part del web del centrte a la següent adreça: www.santanna.cat i al bloc d’anglès
  9. Participem en les jornades de difusió de bones pràctiques que organitza el Departament d’Ensenyament. Ja hem fet una primera xerrada (Carme Florit) durant la segona sessió de formació als equips directius sobre AICLE i les accions de la nostra escola i una segona durant el seminari de formació “Tastem l’anglès” del CRP del Vallès Oriental I