ERASMUS+ PROJECTS

Erasmus+

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

Projecte d’innovació pel curs 2020 – 2022 : ERASMUS + KA1

Erasmus+ Key Action 1: READY FOR CHANGE

Aquest curs 2020-21 iniciem un nou projecte Erasmus+ KA1 de formació del professorat que tindrà una durada de dos cursos acadèmics, fins al desembre de 2022.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és fomentar la dimensió europea en el nostre centre gràcies a la participació dels alumnes en les activitats del projecte.

El projecte “Ready for Change” pretén promoure la formació del professorat en aspectes d’organització i gestió del centre, AICLE, noves tecnologies i competència lingüística en anglès.  Les activitats de formació es concreten en cursos de formació en països europeus – Grècia, Estonia, Islàndia i Països Baixos – i visites de formació a escoles europees associades del Regne Unit i França. 

Com diu el títol, estem preparats pel canvi i l’equip docent es formarà per afrontar amb èxit el gran repte de ser escola- institut.

Projectes d’innovació pel curs 2017-2018 i 2018-2019: ERASMUS+ KA1 i ERASMUS+ KA2

Erasmus+ Key Action 1

L’acció KA1 ofereix als mestres l’oportunitat de rebre formació, en un país de la comunitat europea,  per  tal d’ampliar els seus coneixements en qualsevol àmbit educatiu/ pedagògic en llengua anglesa. Aquest curs 2017-18 hem estat seleccionats per formar part d’aquest programa, amb el projecte “ Actions for CLIL“. Aquest projecte ha permès que cinc professores de l’equip docent hagin gaudit  d’una formació a l’estranger durant el mes de juliol de 2017, per tal de millorar el seu nivell de llengua anglesa, la seva competència en l’àrea digital i en la implantació de continguts d’àrees no lingüístiques en anglès.